Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Tarieven

De NZa (Nederlanse Zorgautoriteit) stelt jaarlijks de landelijke tarieven op voor de tandheelkundige zorg. Klikt u hier voor de tandartstarieven prijzen.

Hieronder vindt u ook de laatste beschikbaar prijslijsten van de techniekers dat met Tandartspraktijk Sloten werken:
Samenwerking met Anders Medical Factoring

In onze praktijk hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Anders Medical Factoring. Anders Medical factoring is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat is gespecialiseerd in factoring voor de medische sector. Dat betekent dat zij namens ons facturen innen en versturen. De declaratie die ze via ons ontvangen worden direct ingediend bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dus alleen een factuur van hen als uw zorgverzekeraar de kosten voor de behandeling niet (volledig) vergoedt.

verstuurt de facturen het liefst per e-mail. Dat is beter voor het milieu en brengt minder kosten met zich mee. Om de facturatie vlekkeloos te laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk om uw meest recente contactgegevens per mail door te geven.

Graag vragen wij namens hen uw aandacht voor het volgende:

Betalingsregeling treffen

Op de factuur staat altijd de betalingstermijn vermeld. Het is mogelijk om bij facturen van meer dan €25,- en minder dan €1000,- een betalingsregeling aan te vragen. Aan deze betalingsregeling zijn geen kosten verbonden. Dit kunt u eenvoudig regelen op mijnAndersnota.nl.